Zapraszamy uczniów gimnazjów do udziału w konkursie filmowm w ramach działań projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

 - Zaproszenie do udziału w konkursie

 

 - Formularz zgłoszeniowy w konkursie

 

 - Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach udziału w konkursie

 

 - Karta zgłoszeniowa

 

 - Regulamin konkursu filmowego