Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Usługi doradztwa zawodowego popytowego indywidualnego i grupowego wraz z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania.”

 - Informacja