Nabór do projektu "DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Łomżyńskie Forum Samorządowe z siedzibą w Łomży ul. Pl. Stary Rynek 14 – partner projektu, ogłasza nabór na stanowisko:

opiekun naukowy ds. rodziny - max 1/4 etatu/umowa cywilnoprawna max. 44 h/m-c,

 

 - 1. opiekun naukowy ds. rodziny - max 1/4 etatu/umowa cywilnoprawna max. 44 h/m-c,

- Oferta