od 18 czerwca do 2 lipca 2018r. można składać formularze rekrutacyjne w projekcie „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Subregionu Łomżyńskiego poprzez utworzenie 40 miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Starostwie Powiatowym w Łomży (Lidera projektu) i Łomżyńskim Forum Samorządowym (Partnera projektu)  

Projekt skierowany jest do 45 osób z miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego, gminy Tykocin i Zawady chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupą docelową są osoby fizyczne powyżej 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:

 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

 1. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej – max. 23.000 zł na uczestnika.
 3. Wsparcie pomostowe finansowe:
 4. a) 1.600 zł przez 6 – m-cy,
 5. b) 800 zł – przez kolejne 6 m-cy.
 6. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące (w zakresie wdrażania działań innowacyjnych oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej)
 7. Forum wymiany doświadczeń (spotkania, szkolenia, warsztaty w celu nawiązania relacji biznesowych oraz pozyskania wiedzy i informacji w celu budowania przewagi konkurencyjnej firmy).

 

Bliższe informacje dostępne są na stronach:

www.powiatlomzynski.pl; www.lfs.lomza.pl;

lub telefonicznie 86 215 69 13, 724 551 858,9

 

Czas realizacji projektu od 01.04.2018r. do 30.11.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 999 656,00 zł,  zaś dofinansowanie 1 945 673,20 zł.