Drukuj

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA

OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

świadczenia usługi opiekuna naukowego ds. rodziny w ramach projektu "DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 - Protokół z wyboru wykonawcy - Opiekun naukowy ds.rodziny