Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych na subregionalne targi edukacyjno-zawodowe oraz event podsumowujący realizację projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”  realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 Zapraszamy w dniu 05.03.2019r. do  Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.

  - RAMOWY PROGRAM EVENTU PODSUMOWUJĄCEGO PROJEKT