Drukuj

W dniu 17 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się pierwsze Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Podczas Zebrania Prezes wskazał na Wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Andrzeja Stypułkowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Łomży a na Skarbnika Stowarzyszenia Panią Małgorzatę Iwonę Gronostajską reprezentującą Gminę Rutki.

Po wyborze Wiceprezesa i Skarbnika Członkowie Zarządu podjęli rozmowy na temat przyszłych działań Stowarzyszenia i związanych z tym tzw. projektów miękkich i inwestycyjnych. Pełniący Obowiązki Dyrektora Biura ŁFS – Pan Dariusz Budrowski przestawił koncepcję wniosków o dofinansowanie ze środków UE do złożenia w najbliższym czasie, m.in.:

  1. Kontynuacja projektów w ramach działania 3.2.1 i 3.2.2 tzw. projekty bony na szkolenie.
  2. Profilaktyka wad postawy.
  3. Ekonomia społeczna.
  4. Współpraca ponadnarodowa.
  5. Wsparcie biznesu.

Podczas rozmów omawiana była także koncepcja dotycząca przygotowania nowego dużego projektu turystycznego związanego z wykorzystaniem rzeki Narew, stworzenia całej infrastruktury turystycznej i przystanków z lokalnymi produktami dla turystów (przynajmniej jeden w każdej gminie). Przedsięwzięcie jest bardzo rozbudowane i przewidziane do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej. Lech Marek Szabłowski - Prezes potwierdził, że ta kwestia zostanie zweryfikowana pod kątem możliwości pozostania na niego środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji w kooperacji ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, którego Prezesem jest Józef Zajkowski pełniący również funkcję członek Zarządu ŁFS.

Ponadto, do współpracy byłby zaangażowane również Lokalne Grupy Działania, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opracowana koncepcja zostanie również przekazana do MIiR oraz MPiT, celem wypracowania możliwości współfinansowania tego innowacyjnego przedsięwzięcia.

Po zakończonym Zebraniu Zarządu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zarządu, gdzie zostały przedstawione najważniejsze ustalenia oraz koncepcja dalszego rozwoju Stowarzyszenia.