W związku z panującą obecnie wyjątkową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowuje pakiet działań możliwych do podjęcia, aby złagodzić wpływ pandemii na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Działania te dotyczą także projektów finansowanych w ramach programu Dostępność Plus.

Pismo w tej sprawie (PDF 151 KB) podpisane przez minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/…/pakiet_dla_EFS.pdf