Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługi rekrutacji uczniów i rodziców oraz realizacji zadań w projektach: „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim”, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża.  

Łomżyńskie Forum Samorządowe: Usługi rekrutacji uczniów i rodziców oraz realizacji zadań w projektach „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0063/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0065/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0066/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0069/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” UDA-RPPD.07.02.01-20-0067/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

z dnia 2 października 2020 roku

 Zarząd Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 - Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zarządzanie projektami z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci w powiatach: Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim oraz Zambrowskim, znak postępowania BZP 7.1/1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zarządzanie projektami: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 / 3.2.2 RPO – II edycja”, znak postępowania BZP 321/322.1.2020