S P E C Y F I K A C J A  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) 

 Zarządzanie projektami z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci w powiatach: Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim oraz Zambrowskim

 Kod  CPV:  79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Zamawiającym jest Łomżyńskie Forum Samorządowe,

w którego imieniu występuje Zarząd Łomżyńskiego Forum Samorządowego,

z siedzibą :

Łomżyńskie Forum Samorządowe,  Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Telefon 86 2156905

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Strona internetowa: lfs.lomza.pl

NIP: 7182143297

 - Zapytanie ofertowe

 - Załączniki