Łomżyńskie Forum Samorządowe: Usługi rekrutacji uczniów i rodziców oraz realizacji zadań w projektach „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0063/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0065/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0066/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0069/19 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” UDA-RPPD.07.02.01-20-0067/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 - Ogłoszenie o zamówieniu

 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 - Załącznik nr 1

 - Załącznik nr 2

 - Załącznik nr 3

 - Załącznik nr 4

 - Załącznik nr 5

 - Załącznik nr 6

 - Załącznik nr 7

 - Załącznik nr 8