Drukuj

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługi rekrutacji uczniów i rodziców oraz realizacji zadań w projektach: „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim”, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim, Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża.  

 - Informacja z otwarcia ofert